मोबाइल फोन
+८६-२८-६५४९२८९०
इ-मेल
oversea@datangcable.com
 • GYXTA

  GYXTA

  GYXTA — धातु बल सदस्य, केन्द्रीय लूज ट्यूब, एल्युमिनियम टेप ढाल, कालो पीई म्यान बाहिरी अप्टिकल केबल

 • GYXTY

  GYXTY

  GYXTY — धातु बल सदस्य, केन्द्रीय लूज ट्यूब, कालो PE म्यान बाहिरी अप्टिकल केबल।

 • GYXTW

  GYXTW

  GYXTW—धातु बल सदस्य, केन्द्रीय लूज ट्यूब, कालो PE म्यान बाहिरी अप्टिकल केबलमा ४ समानान्तर स्टिल तारहरू सहितको स्टिल टेप शिल्डिङ।

 • GYXTS

  GYXTS

  GYXTS — धातु बल सदस्य, केन्द्रीय लूज ट्यूब, स्टिल टेप शिल्डिंग, कालो PE म्यान बाहिरी अप्टिकल केबल।